Par mums

Grāmatvedības pakalpojumus piedāvā daudzi.
Bet vai kāds bez mums piedāvā izmitināšanas pakalpojumu?

Mūsu klienti: privātprakses, radošās personības un citi freelance profesionāļi.

Pēc 20 gadiem, kas pavadīti, aktīvi darbojoties ar darbaspēka izmaksu plānošanu un algas aprēķinu, personāla vadīšanu un administrēšanu, kā arī ar grāmatvedības uzskaites sistēmu ieviešanu un uzturēšanu, mēs zinām, ka mūsu pakalpojumi sniedz Jums būtisku pievienoto vērtību.

Profesionālie pakalpojumi

Individuālajiem pakalpojumu sniedzējiem (frīlanseriem, privātpraksēm) - neatkarīgi no uzņēmējdarbības formas un nodokļu režīma:

> standarta grāmatvedības ārpakalpojums
> izmitināšanas pakalpojums - profesionālis tiek pieņemts darbā ("izmitināts") bez nepieciešamības atsevišķi reģistrēt savu saimniecisko darbību
> darbaspēka noma - profesionālis tiek pieņemts darbā un nosūtīts veikt darbu vietējā vai ārvalstu darba devēja vadībā

Uzņēmumiem un organizācijām:

> vispārējā grāmatvedība nelieliem uzņēmumiem
> algu grāmatvedības un darba laika uzskaites ārpakalpojums samaksa.lv virtuālajā vidē - vidējiem un lieliem uzņēmumiem
> personāla administrēšanas un personāla dokumentu automatizācijas ārpakalpojums samaksa.lv virtuālajā vidē - vidējiem un lieliem uzņēmumiem
> konsultācijas personāla administrēšanas, algu aprēķina un atalgojuma sistēmu veidošanā

Piedāvājums individuālajiem pakalpojumu sniedzējiem

Jūs esat individuālais pakalpojumu sniedzējs - frīlanseris, radošā personība, varbūt Jums ir sava ārsta prakse vai Jūs sniedzat attālinātus pakalpojumus klientam ārvalstīs. Neatkarīgi no nosaukuma un izvēlētās uzņēmējdarbības formas Jūs:
> reģistrējiet saimniecisko darbību vai uzņēmumu
> sniedziet savus profesionālos pakalpojumus
> izrakstiet rēķinu par saviem pakalpojumiem
> grāmatvedība ir Jūsu ziņā vai arī Jums ir jāalgo grāmatvedis
> nodokļi ir Jūsu ziņā un valdības namā nemitīgi rūpējas par to izmaiņām

Izmitināšanas pakalpojums nozīmē, ka
1) Jūs:
> sniedziet savus profesionālos pakalpojumus
2) Mēs:
> nodarbinām Jūs uz darba, uzņēmuma, autoratlīdzības līguma pamata, Jums piemērotāko sadarbības formu izvērtējot individuāli
> izrakstām rēķinus Jūsu klientiem un sekojam apmaksas procesam
> ieturam komisiju, nomaksājam nodokļus, veicam izmaksu Jums

Pakalpojuma izmaksas - sākot no 20 EUR par mēnesi, kurā notiek reāla darbība + komisijas maksa par papildus izmaksu administrēšanu.

Piedāvājums uzņēmumiem un organizācijām

Ārpakalpojums maziem uzņēmumiem
> pilna grāmatvedības uzskaite

Ārpakalpojums vidējiem un lieliem uzņēmumiem
> algu grāmatvedība un darba laika uzskaites
> personāla administrēšana un personāla dokumentu automatizācija

Samaksa.lv visus pakalpojumus nodrošina tikai savā IT infrastruktūrā ar sev piederošu licencētu uzskaites sistēmu un savu personālu. Klientam var tikt piešķirtas piekļuves tiesības uzskaites sistēmai, izmantojot drošu VPN savienojumu. Piedāvājam arī web-bāzētu lietotāju pašapkalpošanās sistēmu ar apstiprināšanas ķēdēm pamatdatu ievades vienkāršošanai. Grāmatojumu eksports uz klienta uzskaites pamatsistēmu klientam nepieciešamajā formātā.

Konsultācijas
> personāla administrēšanas, algu aprēķins, atalgojuma sistēmu veidošana

Darbaspēka nodokļi 2021. gadā

No 2021. gada valdība ir ieplānojusi būtiskas izmaiņas nodokļu sistēmā, kas tieši skars gan individuālos pakalpojumu sniedzējus, gan darba devējus. Mūsu uzņēmums valdības lēmumus ietekmēt nevar, taču mēs rūpīgi sekojam izmaiņām un saviem klientiem piedāvājam individuālu izvērtējumu par tiem piemērotāko uzņēmējdarbības formu un nodokļu režīmu.

Būtiskākās plānotās izmaiņas 2021. gadā ir: (1) minimālās obligātās sociālā nodokļa iemaksas , (2) MUN režīma izmaiņas (nodokļa likmes celšana, ierobežojumi darbībai MUN režīmā), (3) autoratlīdzību režīma izmaiņas (nodokļa likmes celšana, pakāpeniska autoratlīdzību režīma atcelšana).

Saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais): 2021. gadā ir rūpīgi jāapsver, vai šāda darbības forma ir Jums piemērota, īpaši, ja šis ir Jūsu galvenais ieņēmumu avots. Jums ir jārēķinās ar 170 EUR lielu ikmēneša sociālo nodokli un 10% sociālo nodokli no ienākumiem virs minimālās algas - iepriekš - 5%. Ja Jūsu ieņēmumi ir neregulāri, rekomendējam mūsu izmitināšanas pakalpojumu, kas nodrošinās to, lai Jums nebūtu jāmaksā minimālais sociālais nodoklis mēnešos, kad Jums nav ieņēmumu.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs: No 2021. gada noteikta 25% MUN likme apgrozījumam līdz 25'000 EUR gadā (iepriekš 15%), ieņēmumiem virs 25'000 EUR gadā - 40%. Atcelti ir algas griesti 720 EUR, taču MUN būs attiecināms tikai uz MUN īpašnieku, pārējie darbinieki jānodarbina standarta nodokļu režīmā. MUN režīmu nevarēs saglabāt juridiskas personas un PVN maksātāji. Līdzīgi kā SDV - jārēķinās ar vismaz 170 EUR lielu ikmēneša sociālo nodokli (80% no 25% MUN likmes, tātad kā no 850 EUR apgrozījuma). No 2022. gada juridiskām personām būs jāmaksā papildus nodoklis, izmaksājot summas MUN, attiecīgi MUN paliek tikai privātpersonu darījumos Ja Jūsu ieņēmumi ir regulāri, līdz 2022. gadam rekomendējam saglabāt MUN statusu, ja neregulāri, rekomendējam mūsu izmitināšanas pakalpojumu, kas nodrošinās to, lai Jums nebūtu jāmaksā minimālais sociālais nodoklis mēnešos, kad Jums nav ieņēmumu.

Autoratlīdzības: No 2021. gada 01. jūlija (tātad ar pārejas laiku) autoratlīdzības saņēmējam būs iespējams vai nu kļūt par saimnieciskās darbības veicēju un maksāt nodokļus pēc attiecīgās shēmas, vai arī turpināt saņemt AA bez SDV reģistrēšanas, taču nodoklis noteikts līdzīgs kā MUN - 25% ienākumiem līdz 20'000 EUR un 40% lielākiem ienākumiem. Paredzams, ka no 2022. gada autoratlīdzību režīms tiks likvidēts. Ja Jūsu ieņēmumi ir neregulāri, rekomendējam mūsu izmitināšanas pakalpojumu, kas nodrošinās to, lai Jums nebūtu jāmaksā minimālais sociālais nodoklis mēnešos, kad Jums nav ieņēmumu, ja ienākumi ir regulāri - iespējams, ka SDV režīms Jums ir izdevīgāks - taču tas ir jārēķina individuāli

Sazinieties ar mums!

Ja vēlaties izmantot kādu no Samaksa.lv pakalpojumiem vai arī uzdot kādu Jums interesējošu jautājumu, lūdzu sazinieties ar mums:


SIA HUBILIS | PVN LV40203070040 | Kalmju 16, Sigulda | +371 23 994 966 | info@hubilis.lv
NVA Lic. Nr. 34/2018 no 27.06.2018.

Paldies

Txtx